”För första gången var matte roligt!” – elev i åk 5

Palindromiska tal

utforskande arbete med palindromiska tal

För några år sedan hade jag på den skolan jag jobbade på då extraspännande arbetsuppgifter. Förutom att ge särskilt stöd till vissa elever jobbade jag som en slags matteinspiratör. Eftersom det saknades utrymme för en matteverkstad gick jag runt till de olika klasserna där jag introducerade en mer varierad matteundervisning. Jag använde olika laborativa material och vi arbetade mycket med problemlösning, för att bryta mot den individuella räkningen i matteboken.

Efter min första mattelektion med en då åk 5 i år sa en elev, 10 år gammal, ”För första gången i mitt liv tyckte jag att matte var roligt!”Jag kände klassen sedan de gick i åk 1 men aldrig varit deras lärare och att höra just den här pojken säga detta visade att något  otroligt positivt hade hänt!

Vi jobbade med att få fram palindromiska tal genom addition av tresiffriga tal med samma tal spegelvänt/baklänges, t.ex. 325+523. Först diskuterade vi begreppet palindrom och barnen kom på olika palindromiska ord och meningar. Det blev också ett roligt moment där språkkunskaper utvecklades. Första talet löste vi tillsammans på tavlan och när det palindromiska talet uppenbarade sig hördes det en stor ”Whoa!” från hela klassen. Bara åsynen av det talet verkade vara magiskt! Sedan fortsatte klassen att utforska addition av tresiffriga tal, med siffror 0 till 9, i små grupper.  Utan vidare diskussion satt de igång och alla 27 barn var helt engagerade i deras uppdrag. Ibland när det inte blev en palindrom suddade eleverna ut talen men jag förklarade att det inte var fel och att de skulle låta talen stå. Det är oftast mer intressant när ett svar verkar vara ”fel” för då kan vi diskutera mer, förklara hur vi och andra har tänkt och kanske få nya tankar kring ett problem. Meningen med den här uppgiften var just att se när man inte fick ett palindromiskt tal och varför. Barnen var då tvungna att förklara tiotalsövergångar och förstod hur det påverkade talen.

utforskande arbete med palindromiska tal

Utforskande arbete med palindromiska tal

Uppgiften gav möjligheter till olika spontana variationer som ledde till ytterligare frågor och tankar kring olika lösningar. När ett barn adderade två tal och inte fick en palindrom, adderade han detta tal till samma tal baklänges och märkte att han då fick en palindrom. Han fortsatt att addera tal efter tal för att se vad han skulle komma fram till. I en annan klass tyckte ett barn att det skulle vara intressant att se hur det här fungerade om man i stället använde subtraktion.

Kul! Kul!

Eleverna är mest vana att tänka på svaret, och att svaret ska vara rätt. Vikten har kanske inte lagts så mycket på kommunikation; hur de kommer fram till svaret, hur de tänker. Jag  försöker arbeta mycket med detta. Jag varierar uppgifterna och arbetssätt så att varje barn förhoppningsvis hittar något som de tycker är roligare och något som inte är för svårt men ändå utmanande och kreativt.  Meningen är att inspirera och coacha såväl eleverna som lärare för att de här tillfällena inte ska ske bara en gång i veckan utan bli en integrerad del av matteundervisningen

Detta är en uppdaterad del av min artikel som publicerades på Skollyftets hemsida (2011)

 

 

Annonser
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close